reede, 29. september 2017

The passive voice

aine:      inglise keel
klass:     9
õpetaja: Heli Mäe
teema:   umbisikuline tegumood e passiiv inglise keeles (lihtolevikus ja lihtminevikus)
aeg:       29.09.2017

Õpilastel on kasutada tahvelarvutid. Minul on vajaliku ülesande leidmiseks tehtud QR-code. Kõigepealt panen tahvlile valemid the present simple passive voice ja the past simple passive voice kohta. Õpilased teevad esiteks ära online-harjutuse passiivi kasutamise kohta olevikus (20 lauset koos vihjete ja kontrolliga) ning teiseks teevad harjutuse mineviku passiivi peale (20 lauset).
Kui õpilane tunneb seejärel, et on asjast aru saanud, siis võib kolmandaks teha töövihikust harjutuse hindele - seal ei ole enam olevik ja minevik eraldi välja toodud, vaid õpilane peab ise lausest aru saama, kumba on vaja kasutada. Üks õpilane jõudis kõik kolm asja ära teha - hinne 5.
reede, 22. september 2017

Math Duel

Aine: matemaatika
Klass: 3.
Õpetaja: Riina Leidsalu

Tänases tunnis kordasime nädala jooksul õpitut (liitmine ja lahutamine). Tunni teises pooles toimusid tahvelarvutite abil (rakendus Math Duel) matemaatilised duellid paarides.
Oli hoogne tund!Tähestikuline järjekord

Aine: emakeel
Klass: 3.
Õpetaja: Riina Leidsalu
Teema: Kordamine - tähestikuline järjekord

Kõigepealt said õpilased lehe ruudustikuga, kuhu kirjutasid sõnad nii nagu need on ka teemamatil.
Seejärel järjestasid õpilased sõnad lipikul tähestikuliselt ning joonistasid ka "teekonna", kuidas mööda sõnu õiges järjekorras liikuda.

Nüüd tuli ka "mesilastele" sisestada programm õiges järjekorras mööda sõnu liikumiseks. Robot pidi liikumise lõpetama sõnal "õige".Oli vahva ja meeleolukas tund!


neljapäev, 21. september 2017

Mesilased kirjutavad arve

21. septembri tunnis alustasime robotite programmeerimisega. Püüdsime kaaslasele "kirjutada" kahekohalisi arve.Tutvumine "mesilastega"

14. septembril tegid 2. klassi programmeerijad esimest tutvust mesilastega (BeeBot ja BlueBot).neljapäev, 14. september 2017

Uus "nutikas" õppeaasta on alanud

Kevadel jõudsid meie kooli HITSA poolt rahastuse saanud "mesilased", WeDo komplektid ning robotite liikumismatid. Lisaks on õpetajatel ning õpilastel võimalus kasutada tundides 15 tahvelarvutit.
Alates 2017/2018 õppeaastast on 2. klassi õppekavas aine "Programmeerimine ja robootika" ning 3. ja 4. klassi õpilased saavad osaleda vastavas aineringis.


VIIMANE KÜSIMUS

7. küsimus - VIIMANE Sel korral vastused  neljapäeva  22. veebruari hommikuks!!!!!!